• فهرست بناهای ثبتی شهرستان

   

  آدرس مالكيت نوع اثر موضوع اثر تاریخ ثبت شماره ثبت قدمت نام اثر ردیف
  بخش مركزي- دهستان سرخس- يك كيلومتري شمال سرخس وقفي بنا آرامگاه 10/15/1310 165 قرن 8 ه . ق مقبره لقمان بابا 1
  بخش مرزداران- دهستان مرزداران- 65 ك.م جنوب غربي سرخس- 6 ك.م جنوب روستاي شورلق دولتي بنا رباط 03/20/1321 359 سلجوقي رباط شرف 2
  بخش مركزي- دهستان خانگيران-1 ك.م شمال روستاي گنبد لی به طرف پايشگاه گاز- 30 ك.م جنوب غربي سرخس دولتي بنا قلعه 01/23/1346 654 اسلامي قلعه کهنه گنبدلی 3
  بخش مرزداران- دهستان گل بي بي- 85 ك.م شمال غربي روستاي بزنگان دولتي بنا قلعه 01/23/1346 658 افشاريه قلعه بزنگان 4
  بخش مرزداران- دهستان پل خاتون- 70 ك.م جنوب سرخس- 3 ك.م روستاي صدرآباد دولتي بنا پل 12/25/1379 3238 اسلامي پل خاتون 5
  بخش مركزي- دهستان سرخس- 5 ك.م جنوب غربي سرخس- روستای قوش خزایی دولتي بنا سيلو 03/10/1382 8737 اواخر قاجار بارانداز قدیمی قوش خزایی 6
  شهر سرخس- ميدان امام خميني- خ پروين اعتصامي- نبش كوچه اول- روبروي مجموعه ورزشي تختي دولتي بنا سيلو 02/08/1388 26577 اواخر قاجار سيلوي سرخس 7
    بدون سند تپه تپه 04/24/1395   دوره ساسانی تپه چهل کمان 8
    دولتي تپه تپه 01/23/1346 653 قرن 5 ه.ق- صفويه تپه و قلعه خرابه مزدوران 9
    دولتي تپه تپه 01/23/1346 655 هزاره 1 ق.م تپه فیروزه 10
    دولتي تپه تپه 01/23/1346 656 صدر اسلام- افشاريه شیر تپه 11
    دولتي تپه تپه 01/23/1346 657 صدر اسلام- افشاريه تپه کندکلی 12
    دولتي تپه تپه 06/16/1383 11135 قرن 5-8 ه .ق تپه قوش عبدالله 13
    دولتي تپه تپه 12/27/1386 22289 قرن 5-9 ه .ق تپه شور قلعه 14
    آستان قدس تپه تپه 06/16/1395 31548 اشکانی و قرون اولیه اسلامی تپه یاز 15
    آستان قدس تپه تپه 06/20/1395 31550 دوره ساسانی تپه چل 16
    آستان قدس تپه تپه 06/20/1395 31552 شکانی و اسلامی تپه مادر بیک 17
    آستان قدس تپه تپه 06/20/1395 31553 ساسانی و قرون اولیه اسلامی تپه خونی 18
    آستان قدس تپه تپه 06/20/1395 31554 دوره ساسانی تپه کچولی سنگر 19
    آستان قدس تپه تپه 06/20/1395 31555 قرون اولیه اسلامی تپه قوش چاکر 20
    دولتي محوطه غار 01/23/1346 652 هزاره 2 ق . م غار مزدوران 21
    دولتي محوطه غار 01/23/1346 659 پيش از تاريخ- اسلامي غار بزنگان 22
    دولتي محوطه مسير تاريخي 12/16/1384 14306 پارينه سنگي قديم 800هزار سال پيش بستر خشک رودخانه کشف رود 23
    آستان قدس محوطه محوطه 06/16/1395 31549 ساسانی تا قرن پنجم هجری محوطه تام الله مدد 24
    آستان قدس محوطه محوطه 06/20/1395 31551 قرون اولیه و میانی اسلامی محوطه نوبنیاد 25
   


   
سایر شهرستان ها
ورود به پنل
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق