• فهرست بناهای ثبتی شهرستان

   

  آدرس مالكيت نوع اثر موضوع اثر تاریخ ثبت شماره ثبت قدمت شهرستان نام اثر ردیف
  بخش مركزي- دهستان سرخس- يك كيلومتري شمال سرخس وقفي بنا آرامگاه 10/15/1310 165 قرن 8 ه . ق سرخس مقبره لقمان بابا 1
  بخش مرزداران- دهستان مرزداران- 65 ك.م جنوب غربي سرخس- 6 ك.م جنوب روستاي شورلق دولتي بنا رباط 03/20/1321 359 سلجوقي سرخس رباط شرف 2
  بخش مركزي- دهستان خانگيران-1 ك.م شمال روستاي گنبد لی به طرف پايشگاه گاز- 30 ك.م جنوب غربي سرخس دولتي بنا قلعه 01/23/1346 654 اسلامي سرخس قلعه کهنه گنبدلی 3
  بخش مرزداران- دهستان گل بي بي- 85 ك.م شمال غربي روستاي بزنگان دولتي بنا قلعه 01/23/1346 658 افشاريه سرخس قلعه بزنگان 4
  بخش مرزداران- دهستان پل خاتون- 70 ك.م جنوب سرخس- 3 ك.م روستاي صدرآباد دولتي بنا پل 12/25/1379 3238 اسلامي سرخس پل خاتون 5
  بخش مركزي- دهستان سرخس- 5 ك.م جنوب غربي سرخس- روستای قوش خزایی دولتي بنا سيلو 03/10/1382 8737 اواخر قاجار سرخس بارانداز قدیمی قوش خزایی 6
  شهر سرخس- ميدان امام خميني- خ پروين اعتصامي- نبش كوچه اول- روبروي مجموعه ورزشي تختي دولتي بنا سيلو 02/08/1388 26577 اواخر قاجار سرخس سيلوي سرخس 7
    بدون سند تپه تپه 04/24/1395   دوره ساسانی سرخس تپه چهل کمان 8
    دولتي تپه تپه 01/23/1346 653 قرن 5 ه . ق- صفويه سرخس تپه و قلعه خرابه مزدوران 9
    دولتي تپه تپه 01/23/1346 655 هزاره 1 ق . م سرخس تپه فیروزه 10
    دولتي تپه تپه 01/23/1346 656 صدر اسلام - افشاريه سرخس شیر تپه 11
    دولتي تپه تپه 01/23/1346 657 صدر اسلام - افشاريه سرخس تپه کندکلی 12
    دولتي تپه تپه 06/16/1383 11135 قرن 5-8 ه .ق سرخس تپه قوش عبدالله 13
    دولتي تپه تپه 12/27/1386 22289 قرن 5-9 ه .ق سرخس تپه شور قلعه 14
    آستان قدس تپه تپه 06/16/1395 31548 اشکانی و قرون اولیه اسلامی سرخس تپه یاز 15
    آستان قدس تپه تپه 06/20/1395 31550 دوره ساسانی سرخس تپه چل 16
    آستان قدس تپه تپه 06/20/1395 31552 شکانی و اسلامی سرخس تپه مادر بیک 17
    آستان قدس تپه تپه 06/20/1395 31553 ساسانی و قرون اولیه اسلامی سرخس تپه خونی 18
    آستان قدس تپه تپه 06/20/1395 31554 دوره ساسانی سرخس تپه کچولی سنگر 19
    آستان قدس تپه تپه 06/20/1395 31555 قرون اولیه اسلامی سرخس تپه قوش چاکر 20
    دولتي محوطه غار 01/23/1346 652 هزاره 2 ق . م سرخس غار مزدوران 21
    دولتي محوطه غار 01/23/1346 659 پيش از تاريخ - اسلامي سرخس غار بزنگان 22
    دولتي محوطه مسير تاريخي 12/16/1384 14306 پارينه سنگي قديم 800 هزارسال پيش سرخس بستر خشک رودخانه کشف رود 23
    آستان قدس محوطه محوطه 06/16/1395 31549 ساسانی تا قرن پنجم هجری سرخس محوطه تام الله مدد 24
    آستان قدس محوطه محوطه 06/20/1395 31551 قرون اولیه و میانی اسلامی سرخس محوطه نوبنیاد 25
   


   
سایر شهرستان ها
ورود به پنل
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق