•  ریاست اداره
  عکس  سمت  نام و نام خانوادگی  شماره تماس
  رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان سرخس مجید حسینی 34529970
                                                                                                                                                                  

  پرسنل

  ردیف  سمت   شماره تماس 
  1 کارشناس میراث فرهنگی 34541033
  2 یگان حفاظت 34541033
   
   
سایر شهرستان ها
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق